Resoldre Tots Els Problemes De Windows I Altres Programes

voleu descarregar la carpeta després de l'actualització dels creadors?

Així que, després d’actualitzar els creadors, em vaig adonar que hi havia una carpeta anomenada UNP als fitxers del programa. És una carpeta de Microsoft o pot ser perillós?

com fer un full de trampes en word

*** Publicació enviada pel moderador a la categoria del fòrum adequada. ***vegeu aquest fil per explicar què és 'UNP'.https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-security/unp-campaignmanager/231f2a85-4dbc-4f1b-897c-4c6ab7f5314f

Estafa www.cbttr.com
Sense garanties ni garanties.
MVP 1 de juliol de 2005- 30 de juny de 2016
WIMVP 1 de juliol de 2016- 30 de juny de 2017